An investment model prediction of dating infidelity

In its broad sense, the term "evolutionary psychology" stands for any attempt to adopt an evolutionary perspective on human behavior by supplementing psychology with the central tenets of evolutionary biology.

an investment model prediction of dating infidelity-20an investment model prediction of dating infidelity-73an investment model prediction of dating infidelity-17

Ölçeğe ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı (α) .80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular orijinal ölçekteki olumlu ve olumsuz yönde puanlanan maddelerin oluşturduğu iki faktörün birbiri ile olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Buss, D., Shackelford, T., Kirkpatrick, L., Choe, J., Lim, H., Hasegawa, M... Ölçeğin geçerliğine ilişkin diğer bulgular, ölçek puanlarının aldatmaya yönelik niyet ölçümleri ve altı farklı aldatma nedenleri ölçümleri ile anlamlı ve olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Infidelity in committed relationships I: A methodological review. Bu çalışmanın amacı, Whatley (2008) tarafından geliştirilen, flört ilişkisinde aldatmaya yönelik tutumu ölçen Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtlarını incelemektir. Ölçekte yer alan 12 maddenin Türkçe’ye çeviri çalışmaları tamamlanmış ve ölçek formu Ankara’daki bir devlet üniversitesine devam eden 343’ü kadın 158’si erkek toplam 501 gönüllü lisans öğrencisine uygulanmıştır. Jealousy and the nature of beliefs about infidelity: Tests of competing hypotheses about sex differences in the United States, Korea, and Japan.

Leave a Reply